Jotech AB - El-service, Industri el samt Tele & Data
Jotech AB - El-service, Industri el samt Tele & Data
Jotech AB - El-service, Industri el samt Tele & Data
Jotech AB - El-service, Industri el samt Tele & Data
Jotech AB - El-service, Industri el samt Tele & Data

Energi & Driftteknik i Sundsvall AB förvärvar Jotech AB

 

Energi & Driftteknik i Sundsvall AB, EDT, förvärvar Jotech AB med åtta anställda.

Jotech AB startades 2007 av Fredrik Johansson och Hans Westerberg och inriktar sig

på service och installationer inom el- och styrteknik.

EDT är ett företag inriktat på installation, service och underhåll inom el och ventilation

samt tvättstuge- och storköksutrustningar.

EDT har även ett nära samarbete med systerbolagen Radon Konsult Norrland AB och

Stenstans Värme & Sanitet AB.

Förvärvet kompletterar verksamheten inom EDT väl och innebär att företaget

tillförs ytterligare resurser samtidigt som antalet kunder utökas.

Samtlig personal från Jotech AB kommer att kvarstå i sina roller i verksamheten och samtliga bibehåller sina mobilnummer.

För övrig kontakt hänvisar vi till vårt kontor på tel: 060-17 16 00, vår gemensamma

mail : info@ed-teknik.se eller våra personliga : förnamn.efternamn@ed-teknik.se

Besök oss gärna på www.ed-teknik.se

 

so happy